Events

Agenția de Dezvoltare Regională Sud a organizat o masă rotundă cu participarea femeilorMasa rotundă, cu genericul "Oportunităţi prin şanse egale pentru femei în contextul macro-strategiei SUERD şi a programelor Europene", organizată recent de Agenţia de Dezvoltare Regională Sud, la Cimișlia, a intrunit în centrul de reședință al Regiunii Sud numeroase femei din APL centrală şi locală, din sectorul asociativ, mediul de afaceri, femei cu statut de lider şi cu funcţii de conducere. Evenimentul s-a desfășurat sub egida Ministerului Dezvoltării Regionale și Constucțiilor, fiind susținut financiar de Agenția de Dezvoltare Austriacă (ADA). 

Activitatea a dezbătut subiecte de actualitate, cum ar fi rolul femeii în familie și societate, eliminarea formelor de discriminare față de femei, dezvoltarea și consolidarea resurselor și mecanismelor de abilitare echitabilă a femeilor în vederea promovării egalității de gen în Republica Moldova și, nemijlocit, în Regiunea de Dezvoltare Sud.

Totodată, evenimentul şi-a propus să încurajeze femeile în vederea iniţierii unei afaceri, să sporească nivelul de participare a femeilor în politică şi la luarea deciziilor, să sprijine iniţiativele frumoase şi activităţile femeilor din diasporă etc. 

"Ne dorim ca această masă rotundă, la care am invitat femei de carieră din sudul Moldovei și nu numai, care îmbină perfect viața de familie cu afacerile, cu activitatea politică și cea publică, să ne mobilizeze și mai mult și să consolideze eforturile și capacitățile noastre. Fie ca experiențele frumoase și poveștile de succes ale femeilor care schimbă lumea să ne determine și să ne motiveze să fi și mai active, mai puternice și mai determnate din punct de vedere social, mai competente din punct de vedere profesional", a declarat Maria Culeșov, directorul ADR Sud.

În cadrul evenimentului, politiciana Zinaida Ivanschi a venit cu o pledoarie întru susținerea participării femeilor în viața publică și politică a Republicii Moldova, menționând provocările și impedimentele cu care acestea se confruntă în momentul de față. Vorbind despre impedimentele de emancipare a femeilor în viaţa publică şi, în special, în politică, Zinaida Ivanschi a specificat că, de obicei, principala cauză invocată de reprezentantele sexului feminin sunt bărbaţii, interesaţi ca femeile să nu intre în concurenţă cu ei pentru posturile de conducere, în timp ce bărbaţii pun accentul pe aspecte de ordin subiectiv, cauzate de modelul patriarhal, cum ar fi neîncrederea femeilor în propriile forţe, faptul că femeile sunt mai puţin unite etc.

Alte impedimente ale emancipării politice a femeilor se referă, potrivit Zinaidei Ivanschi, la suprasolicitarea femeilor în viaţa privată, la lipsa măsurilor de încurajare a femeilor în competiţia pentru posturi de conducere, la prejudecata femeilor că a fi la conducere nu este treaba lor, la corupţia în sfera politică şi de afaceri.

La rândul ei, Svetlana Andrieș-Rogov, manager în cadrul proiectului Un Women, a vorbit și ea despre rolul și importanța participării femeilor în procesul decizional, prezentând în context date relevante. Iar Tatiana Udrea, reprezentanta Biroului pentru Cooperare Transfrontalieră din cadrul Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, s-a referit la subiectul dimensiunii de gen în proiectele europene și macro-strategia SUERD.

Cu o relatare interesantă privind succesele femeilor din diasporă, de aici și de peste hotarele țării noastre, a participat în cadrul evenimentului Olga Coptu, șefa Biroului Relații cu Diaspora. Iar Olga Postovanu, managerul Incubatorului de Afaceri din Cimișlia, a punctat asupra necesității de asociere și abilitare economică a femeilor din Regiunea Sud, prezentând, totodată, programele și instrumentele prin intermediul cărora femeile cu spirit întreprinzător pot iniția sau dezvolta afaceri.   

În final, participantele la masa rotundă au declarat că este binevenit faptul că ADR Sud, în calitate de organizator al evenimentului, a gasit, cu sprijinul MDRC și al Agenției de Dezvoltare Austriacă, o buna modalitate de informare a femeilor privind oportunitatile și șansele pe care le oferă acestora macro-strategia SUERD și programele europene și, totodată, de consolidare a eforturilor privind participarea activă a femeilor în viața politică și publică a Republicii Moldova. 

Vezi albumul foto de la eveniment aici.