FIȘA DE PREZENTARE PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN „BAZINUL MĂRII NEGRE 2014-2020”

http://blacksea-cbc.net/
dunarea
Site Admin
Mesaje: 5
Membru din: Sâm Oct 01, 2016 9:44 am

FIȘA DE PREZENTARE PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN „BAZINUL MĂRII NEGRE 2014-2020”

Mesajde dunarea » Mie Apr 19, 2017 11:28 am

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN „BAZINUL MĂRII NEGRE 2014-2020”

OBIECTIVUL GENERAL:
Ȋmbunătăţirea nivelului de trai al oamenilor din regiunile din Bazinul Mării Negre prin creştere sustenabilă şi protecţia în comun a mediului.
ARIA ELIGIBILĂ A PROGRAMULUI:
• România: Sud-Est
• Bulgaria: Severoiztochen, Yugoiztochen
• Grecia: Kentriki Makedonia, Anatoliki Makedonia Thraki
• Turcia: TR10 (İstanbul), TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop), TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) şi TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)
• Ucraina1: Odessa, Mykolaiv, Kherson, Zaporosh’ye şi Donetsk Oblasts, Republica Crimeea, Sevastopol
• Moldova, Georgia, Armenia: întreg teritoriul
1 Restricţiile generale UE cu privire la cooperarea în unele regiuni (Crimeea și Sevastopol) sunt aplicabile pentru CBC, conform prevederilor din Documentul de programare ENI CBC.

BUGETUL TOTAL: 49.038.597 Euro, din care 39 milioane Euro provin din Instrumentul European de Vecinătate (ENI) şi 10 milioane Euro din Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) pentru participarea Turciei.
Bugetul orientativ al Programului Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020
Finanţare CE
(a) Co-finanţare
(b) Rata
Co-finanţare
(in %) (c) Total finanţare
(d) = (a) + (b)
Obiectivul Tematic 1 25.337.752,68 2.027.020,21 8,00% 27.364.772,49
Prioritatea 1.1 (70%) 17,736,426.87 1,418,914.14 8,00% 19,155,341.02
Prioritatea 1.2 (30%) 7,601,325.81 608,106.06 8,00% 8,209,431.86
Obiectivul Tematic 2 18.796.984,62 1.503.758,77 8,00% 20.300.743,39
Prioritatea 2.1 (50%) 9,398,492.31 751,879.38 8,00% 10,150,371.69
Prioritatea 2.2 (50%) 9,398,492.31 751,879.38 8,00% 10,150,371.69
Asistență Tehnică 4.903.859,70 1.373.080,72 28% 6.276.940.42
TOTAL 49.038.597,00 4.903.859,70 10% 53.942.456,70


Valoarea grantului ENI acordat va fi de maximum 92% din totalul costurilor eligibile ale proiectului
Rata de cofinanțare trebuie să fie de cel puțin 8% din totalul costurilor eligibile ale proiectului

REGULILE PENTRU I APEL DE PROIECTE
Primul apel de proiecte în cadrul Programului Operaţional Comun „Bazinul Mării Negre” 2014 – 2020 a fost lansat pe 31 ianuarie 2017, data de închidere fiind 31 mai 2017 (24:00 GMT+2).
Bugetul ENI disponibil pentru primul apel de propuneri de proiecte este de 19,655,625.60 EUR
Acest prim apel se adresează proiectelor care contribuie la toate obiectivele tematice și priorități ale Programului.
Orice grant acordat în cadrul primului apel de proiecte, pentru implementarea unui Proiect, trebuie se încadreze între următoarele valori minime și maxime:
Prioritatea Valoarea minimă (EUR) Valoarea maximă (EUR)
Prioritatea 1.1 500.000,00 1500.000,00
Prioritatea 1.2 300.000,00 700.000,00
Prioritatea 2.1 500.000,00 1.000.000,00
Prioritatea 2.2 300.000,00 1.000.000,00

Eligibilitatea aplicanților
În conformitate cu documentul de programare ENI CBC, partenerii care implementează proiecte vor reprezenta în primul rând nivelurile administrative regionale şi sub-naţionale, precum şi organizaţiile societăţii civile aflate în zona geografică eligibilă a programului.
Se va acorda prioritate autorităţilor locale şi regionale, societăţii civile, camerelor de comerţ şi comunității academice şi educaţionale. precum şi alor actori eligibili aflaţi în zona geografică eligibilă a programului şi care sunt importanţi pentru realizarea obiectivelor programului.
Partenerii de proiect trebuie să fie efectiv stabiliţi în zona geografică a programului sau, în cazul organizaţiilor internaţionale, să aibă o bază de operaţiuni în zona geografică a programului. O grupare europeană de cooperare teritorială poate constitui un partener de proiect, indiferent de locaţia sau sediul acesteia, cu condiţia ca acoperirea sa geografică să fie în cadrul zonei programului.

Potenţiali solicitanţi şi beneficiari
• Autorităţi ale administraţiei publice locale şi centrale;
• ONG-uri;
• Companii private;
• Universităţi şi institute de cercetare;
• Alte entităţi eligibile pentru a solicita fi nanţare prin Regio / PCTE.

Eligibilitatea proiectelor

Proiectele pot primi contribuţii financiare din fondurile alocate programului dacă îndeplinesc următoarele condiţii:
• Să aibă un impact evident și să aducă beneficii pentru cooperarea transfrontalieră,
• Să demonstreze valoarea adăugată pentru strategiile şi programele Uniunii
• Să fie implementate în zona vizată de program
• Să se încadreze în una din următoarele categorii:
 Proiecte integrate, în cadrul cărora fiecare beneficiar implementează o parte din activităţile proiectului pe teritoriul ţării sale
 Proiecte simetrice, în cadrul cărora activităţi similare sunt implementate în paralel pe teritoriul ţărilor participante
 Proiecte care se desfăşoară într-o singură ţară: acestea sunt proiecte implementate, parţial sau integral, în una din ţările participante, care aduc, însă, beneficii tuturor sau anumitor ţări participante, având un impact şi beneficii transfrontaliere
Fiecare proiect va avea drept scop stabilirea:
- Contactelor transfrontaliere în regiunea bazinului Mării Negre, inclusiv, de exemplu, crearea rețelelor, forumuri și stabilirea parteneriatelor durabile;
- Cunoștințelor și abilităților avansate, inclusiv, de exemplu, schimbul de experiență, de bunuri practici, inovare, consolidarea capacităților și cercetarea comună;
- Rezultate concrete și vizibile, inclusiv investiții la scară mică, proiecte pilot, instrumente comune de tehnologii informaționale și comunicare, on-line resurse cu acces liber.
La etapa de pregătire a proiectelor, aplicanții trebuie să atragă atenție la:
1) Relevanța proiectului și valoarea adăugată pentru cooperarea transfrotalieră (care trebuie demonstrată în aplicație, inclusiv abordarea proiectului și planul de acțiuni);
2) Relevanța parteneriatului (doar partenerii cu competențe relevante, precum experiența în domeniu, capacitatea instituțională etc., obiectivelor și rezultatelor propuse trebuie incluși în parteneriat);
3) Sustenabilitate
DEPUNEREA PROIECTELOR
Toți potențialii aplicanți pot completa și depune proiecte electronic, accesând sistemul electronic de monitorizare al Programului (e-MS). E-MS reprezintă un sistem on-line cu un portal de comunicare inserat pentru depunerea, aprobarea, managementul și administrarea proiectelor.
Sistemul facilitează colectarea informației cu privire la proiectele depuse, aprobate, implementarea, realizările, modificările și finalitatea lor. Datele colectate adițional despre progresul proiectelor sunt înregistrate în sistem. Sistemul e-MS a fost elaborat cu scopul de a acorda suport autorităților din Program în manangementul cotidian al Programului.

Structuri de management:

Comitetul Comun de Monitorizare (CCM) - elaborează și adoptă regulamentul de procedură; urmărește evoluția și implementarea programului față de prioritățile sale, folosind indicatorii verificabili în mod obiectiv și valorile țintă conexe definite la capitolul - Indicatorii Programului.

Autoritatea de Management (AM) este responsabilă pentru managementul programului, în conformitate cu principiul bunei gestionări financiare pentru a se asigura că deciziile Comitetului Comun de Monitorizare sunt conforme legilor aplicabile și prevederilor acestora.
(!) Drept Autoritate de Management a fost nominalizat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din România.

Secretariatul Tehnic (ST) are rolul de a sprijini Autoritatea de Management, Comitetul Comun de Monitorizare în îndeplinirea funcțiilor lor.

Autoritatea Națională (AN), numită de fiecare țară participantă, este organismul suprem care poartă responsabilitatea finală pentru susținerea Autorității de Management în punerea în aplicare a programului pe teritoriul său, pentru conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare. Totodată, Autoritatea Națională este responsabilă pentru coordonarea și buna implementare a programului la nivel național.
(!) În Republica Moldova, Autoritatea Națională desemnată pentru management este Cancelaria de Stat.


CONTACTE POC ”BAZINUL MĂRII NEGRE” 2014-2020

Autoritatea de Management
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Direcţia Generală Programe Europene
Direcţia AM Programe Cooperare Teritorială Europeană
Bulevardul Libertăţii, Nr. 14
050706 Bucharest, Sector 5
Tel.: 0372 111 323
Fax: 0372 111 456

Autoritatea Națională
Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Casa Guvernului, Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr. 1
MD-2033, Chișinău

Biroul pentru Programe de Cooperare Transfrontalieră,
Tel: +373 60107234

Surse de informare:

http://blacksea-cbc.net/black-sea-basin-2014-2020/
www.dunarea.md
http://www.cancelaria.gov.md

ATENŢIE! Această fișa conține informații sintetizate. În cazul în care se dorește depunerea unui proiect, vă rugăm să consultați cu atenție manualul programului, după publicarea lui în forma aprobată de către CE. Există posibilitatea ca în informații pentru fiecare apel, să fie definite unele criterii mai stricte.

Înapoi la “Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020”

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 1 vizitator