FIȘA DE PREZENTARE PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020

http://www.ro-ua-md.net/en/
dunarea
Site Admin
Mesaje: 5
Membru din: Sâm Oct 01, 2016 9:44 am

FIȘA DE PREZENTARE PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020

Mesajde dunarea » Mie Apr 19, 2017 11:32 am

Obiectivul general al Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova este de a spori dezvoltarea economică şi de a îmbunătăţi calitatea vieţii oamenilor din zona vizată de program prin investiţii comune în educaţie, dezvoltare economică, cultură, infrastructură şi sănătate, asigurând în acelaşi timp siguranţa şi securitatea cetăţenilor din cele două ţări.


ARIA ELIGIBILĂ:
• România, judeţele: Botoșani, Iași, Vaslui , Galați
• Republica Moldova, întreg teritoriul
• Centre majore: Bucureşti, Suceava, Bacău şi Piatra Neamț.


BUGETUL PROGRAMULUI:
Pentru perioada financiară 2014-2020, bugetul programului constituie 81 milioane EUR, finanțate de UE prin Instrumentul European de Vecinătate – ENI.


Plan de finanțare
Programul ENI CBC România-Republica Moldova
Privind Contribuția UE și cofinanțarea, dacă se cunoaște, pentru întreaga perioadă de programare, pentru fiecare Obiectiv tematic și Asistența Tehnică
Obiective tematice după sursa de finanțare (în euro):
Finanțare CE
(a) * Cofinanțare
(b) Rata cofinanțare (în %) (c ) ** Total finanțare
(d) = (a)+(b)

Obiectiv Tematic 1 6.480.000 720.000 11,11% 7.200.000
Obiectiv Tematic 2 11.340.000 1.260.000 11,11% 12.600.000
Obiectiv Tematic 3 22.024.402 2.447.156 11,11% 24.471.558
Obiectiv Tematic 4 33.055.598 3.672.844 11,11% 36.728.442
Asistența Tehnică 8.100.000 0 0 8.100.000
Total 81.000.000 8.100.000 10% 89.100.000
* Conform Documentului Strategic.
** Acesta este procentul minim de cofinanțare care va proveni din alte surse decât UE.
Un procent de 30% din totalul fondurilor programului va fi dedicat finanțării unor proiecte majore de infrastructură.

ALOCĂRILE PE PRIORITATE ŞI VALOAREA GRANTULUI ACORDAT:

I. Apel Proiecte HARD: vizează Obiectivele Tematice 3, 7 şi 8.

Obiectivul tematic 3. Promovarea culturii locale şi conservarea patrimoniului istoric
–Prioritatea 2.1 Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric
Buget prioritate: 9.000.000 Euro.
Valoarea grantului acordat: 1.500.000 Euro din care componenta de infrastructură minimum 1.000.000 Euro

Obiectivul tematic 7. Ȋmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor, dezvoltarea reţelelor şi sistemelor de transport şi comunicare
–Prioritatea 3.1 Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier şi instrumentelor TIC
Buget prioritate: 16 mil. Euro.
Valoarea grantului acordat: 2.000.000 Euro din care componenta de infrastructură minimum 1.000.000 Euro

Obiectivul tematic 8. Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii
–Prioritatea 4.1 Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi a accesului la sănătate
Buget prioritate: 7.500.000 Euro.
Valoarea grantului acordat: 1.300.000 Euro din care componenta de infrastructură minimum 1.000.000 Euro

II. Apel Proiecte SOFT: vizează Obiectivele Tematice 2, 3, 7 şi 8.

Obiectivul tematic 2. Sprijin pentru educaţie, cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare
– Prioritatea 1.1 Cooperare instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia
Buget prioritate: 4.480.000 Euro.
Valoarea grantului acordat: 50.000- 400.000 Euro.
–Prioritatea 1.2 Promovare și sprijin pentru cercetare și inovare
Buget prioritate: 2.000.000 Euro.
Valoarea grantului acordat: 50.000- 200.000 Euro.

Obiectivul tematic 3. Promovarea culturii locale şi conservarea patrimoniului istoric
–Prioritatea 2.1 Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric
Buget prioritate: 2.340.000 Euro.
Valoarea grantului acordat: 50.000- 100.000 Euro.

Obiectivul tematic 7. Ȋmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor, dezvoltarea reţelelor şi sistemelor de transport şi comunicare
–Prioritatea 3.1 Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier şi instrumentelor TIC
Buget prioritate: 1.010.562 Euro.
Valoarea grantului acordat: 50.000-100.000 Euro.

Obiectivul tematic 8. Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii
–Prioritatea 4.1 Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi a accesului la sănătate
Buget prioritate: 1.271.598 Euro.
Valoarea grantului acordat: 50.000-200.000 Euro.
–Prioritatea 4.2 Sprijin pentru activităţi comune în vederea prevenirii dezastrelor naturale şi antropice, precum şi acţiuni comune în timpul situaţiilor de urgenţă
Buget prioritate: 2.500.000 Euro.
Valoarea grantului acordat: 50.000-300.000 Euro.
–Prioritatea 4.3 Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate şi cooperarea poliţiei
Buget prioritate: 2.500.000 Euro.
Valoarea grantului acordat: 50.000-300.000 Euro.ALOCARE LA NIVEL DE PROIECT
În funcție de prioritatea căreia i se adresează proiectele, precum și tipul de proiect (hard sau soft), Comitetul Comun de Monitorizare a stabilit valorile minime și maxime ale grantului care poate fi acordat. Astfel, acestea pot varia intre 50.000 și 2 milioane Euro pentru proiectele selectate în urma apelurilor, respectiv pot ajunge până la 10 mil. Euro pentru proiectele mari de infrastructură.

OBIECTIVE & PRIORITĂȚI

Obiectivul tematic 2: Sprijin pentru educaţie, cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare

Prioritatea 1.1 - Cooperare instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia
Tipuri de activități:
• Investiţii
• Achiziţia de echipamente
• Studii, strategii, schimburi de experienţă
• Acţiuni comune în sprijinul grupurilor dezavantajate

Prioritatea 1.2 – Promovare și sprijin pentru cercetare și inovare
Tipuri de activități:
• Investiţii
• Achiziţia de echipamente
• Dezvoltarea de parteneriate/reţele între universităţi pentru dezvoltarea în comun a cercetării teoretice
• Acţiuni comune de cercetare şi studii

Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric
Prioritatea 2.1 – Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric
Tipuri de activități:
• Investiţii
• Achiziţia de echipamente
• Promovarea patrimoniului cultural şi istoric prin constituirea de reţele comune de instituţii, evenimente culturale şi dezvoltarea de strategii comune
• Promovarea activităţilor specifice şi tradiţionale în regiunea eligibilă (inclusiv a evenimentelor culturale transfrontaliere)

Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilităţii în regiuni, dezvoltarea transportului şi a reţelelor şi sistemelor comune de transport

Prioritatea 3.1 – Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier şi a infrastructurii TIC
Tipuri de activități:
• Investiții în infrastructura de transport
• Investiții comune în infrastructura TIC cu impact transfrontalier

Obiectivul tematic 8: Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii
Prioritatea 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi a accesului la sănătate
Tipuri de activități:
 Planuri, politici și strategii de sănătate publică
 Investiții în infrastructura medicală
 Schimburi de experiență, campanii de conștientizare

Prioritatea 4.2 – Sprijin pentru activităţi comune în vederea prevenirii dezastrelor naturale şi antropice, precum şi acţiuni comune în timpul situaţiilor de urgenţă
Tipuri de activități:
 Standarde, hărți, sisteme de integrate de monitorizare
 Investiții și dezvoltarea de sisteme de management de urgență
 Investiții în construirea, renovarea sau modernizarea infrastructurii situațiilor de urgență
 Schimburi de experiență, campanii de conștientizare

Prioritatea 4.3 – Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate şi cooperarea poliţiei
Tipuri de activități:
 Investiții în infrastructura vamală
 Investiții în echipamente de funcționare și facilități specifice pentru activitatea de poliție / vamă / poliția de frontieră / jandarmerie
 Politici, strategii, campanii de sensibilizare, schimb de experiență
 Asistenţa tehnică (8.100.000 Euro)

BENEFICIARI ELIGIBILI
• Administraţia publică naţională/regională/locală şi alte instituţii publice
• Organizații non-guvernamentale, alte asociaţii relevante
• Instituţii educaționale
• Institute/organizaţii de cercetare;
• Muzee, instituţii culturale/religioase/de cult
• Alte asociaţii/organizaţii relevante pentru fiecare prioritate

PROIECTE ELIGIBILE
Acordare de finanțare nerambursabilă (granturi), în mod competitiv, în cadrul unor apeluri de propuneri de proiecte comune de cooperare transfrontalieră;
Criteriile generale şi specifice de selecţie a proiectelor sunt aprobate de către Comitetul Comun de Monitorizare al Programului pentru fiecare apel în parte.

TIPURI DE PROIECTE
Se vor putea finanța două tipuri de proiecte:
 Proiecte tip HARD (cu componentă de infrastructură având o valoare de minim 1 mil. EURO)
 Proiecte tip SOFT (fără componentă de infrastructură, sau cu o componentă de infrastructură având o valoare mai mică de 1 mil. EURO)(toate obiectivele tematice)

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE
Pentru a fi eligibil pentru finanţare în cadrul Programului, un proiect trebuie să îndeplinească următoarele 3 criterii: eligibilitatea solicitantului, eligibilitatea activităţilor şi eligibilitatea cheltuielilor.
• Proiectul trebuie să respecte lista cheltuielilor eligibile inclusă în Ghidul Solicitantului
• Proiectul trebuie să fie comun, să includă parteneri din ambele state
• Granturile nu vor avea scopul sau efectul de a genera profit în cadrul proiectului

Proiectele trebuie să aibă impact transfrontalier direct, să fie implementat în aria programului şi să se încadreze într-una din următoarele categorii: integrat (fiecare beneficiar implementează activităţi pe partea sa), simetric (activităţi similare sunt implementate în paralele în statele participante), simple (activităţi implementate în principal pe o parte a graniţei dar cu impact pentru ambele state).

COFINANȚAREA
Beneficiarii vor contribui cu o cofinanţare de minim 11,11% din valoarea grantului acordat. Nu există o limită maxima a cofinanţării asigurate de beneficiari.

PROIECTELE MARI DE INFRASTRUCTURĂ
În cadrul programului vor fi finanţate proiecte mari de infrastructură atribuite prin încredințare directă (Direct Award). Alocarea maximă pentru proiectele mari de infrastructură este de 30% din contribuţia UE la Programului. Lista proiectelor este inclusă în program, dar documentaţia tehnică aferentă acestora urmează să fie aprobată în două etape de Comisia Europeană în perioada următoare (2016-2017). Proiectele propuse spre finanţare Comisiei Europene, inclusiv cele aflate pe lista de rezervă sunt următoarele:
Proiecte propuse Domeniul Buget proiect
(mil.EUR)
Lista de bază

Infrastructura de comunicații Transport 7,8
Cooperarea regională pentru prevenirea și combaterea transfrontalieră a crimelor între România și Republica Moldova Afaceri interne 10
O zonă transfrontalieră mai sigură prin îmbunătățirea infrastructurii de funcționare a Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD) Situații de urgență 10
Reabilitarea facilităților hidrocentralei Stânca - Costești Situații de urgență 10
Reabilitarea și modernizarea birourilor vamale de la frontiera României și Republica Moldova (Albița - Leușeni, Sculeni - Sculeni și Giurgiulești - Giurgiulești) Siguranță și securitate 10
Lista de rezervă
1.Punerea în siguranţă şi reabilitarea amenajărilor de la nodul hidrotehnic Stânca Costeşti – etapa I 10

ELIGIBILITATEA PARTENERIATULUI
In implementarea unui proiect finanţat din Program, o organizaţie poate participa în calitate de Beneficiar Lider sau Beneficiar partener.

LOCAȚIA PROIECTULUI
Activităţile proiectului trebuie localizate în aria eligibilă a Programului. Cu toate acestea, programul include o regulă de flexibilitate cu un cuantum maxim de 10% din buget, care pot fi utilizaţi fie de către beneficiari localizaţi în afara ariei eligibile fie pentru activităţi în afara ariei cu condiţia ca activităţile realizate să fie în beneficiul ariei programului.

CONDIŢII DE DEPUNERE A APLICAŢIILOR:
• Organizațiile pot depune o singură aplicație în calitate de lider per prioritate, în cadrul unui apel de proiecte, iar participarea în calitate de partener în proiecte este nelimitată.
• Numărul maxim de parteneri (inclusiv liderul de proiect) care pot participa la un proiect este de 4.
• Ambele tipuri de proiecte (hard și soft) pot fi depuse sub fiecare Obiectiv Tematic.

Sunt avute în vedere două opțiuni de depunere a cererilor:

• Opțiunea 1: depunerea pe suport de hârtie, inclusiv electronică pe DVD. Cererile vor fi încărcate în sistemul informatic de STC.

Această opțiune va fi disponibilă pentru primul apel pentru propuneri de proiecte.

• Opțiunea 2: depunerea on-line. Aplicanții vor încărca cererile direct în sistemul informatic stabilit la nivel de program. Această opțiune va fi disponibilă într-o etapă ulterioară a implementării programului.

PROCESUL DE EVALUARE ȘI SELECȚIE A PROIECTELOR
În cadrul Programului România-Republica Moldova, proiectele vor fi selectate, în principal, în urma apelurilor pentru propuneri de proiecte. Cu toate acestea, maxim 30% din fondurile programului pot fi acordate prin atribuire directă. Selecția proiectelor depuse în urma cererii de propuneri lansate în baza Programului se va face în cadrul unui proces care constă în mai multe etape ce implică atât structuri comune, autorități naționale, cât și evaluatori independenți.

Descrierea procesului de evaluare și selecție

• Toate proiectele (hard și soft), vor fi evaluate pe baza formularului de aplicaţie depus la termen, astfel:
– Etapa 1: Din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii;
– Etapa 2: Din punct de vedere tehnic şi financiar;
• Pentru proiectele hard, se va realiza și o a treia etapă de evaluare, accesibilă numai aplicaţiilor selectate după etapele 1 şi 2. Organizaţiile aplicante vor fi invitate ca în termen de 6 luni să depună o serie de documente suport, care vor fi evaluate:
– Etapa 3: Evaluarea documentelor suport:
a) Descriere detaliată referitoare la investiția în infrastructură și locația acesteia.
b) Descriere detaliată a componentei de întărire a capacităţii de dezvoltare a capacităţii administrative a proiectului, justificată în mod corespunzător.
c) Studiu de fezabilitate integral sau un studiu echivalent care sa cuprinda variantele analizate, rezultatele, precum si revizuirea independentă a calității.
d) Evaluarea impactului asupra mediului, în conformitate cu Directiva europeană 92/ 2011 a Parlamentului European șE a Consiliului, pentru țările membre în conformitate cu Convenția UN/ ECE Espoo/ 25 feb 1991 privind evaluarea impactului asupra mediului în zonele transfrontaliere.
e) Dovada titlului de proprietate sau a unui document echivalent asupra terenului/clădirii unde se va implementa proiectul.
f) Autorizația de construire.
MANAGEMENTUL PROGRAMULUI

Proces România Republica Moldova
MANAGEMENTUL PROGRAMULUI
Autoritate de Management Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice
Autoritate Naţională Cancelaria de Stat a
Republicii Moldova
Secretariat Tehnic Comun în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iași
Biroul regional Chișinău Chișinău
MONITORIZARE
Comitetul Comun de Monitorizare • Responsabil cu monitorizarea implementării programului;
• Număr echilibrat de reprezentanţi din ambele state partenere
în program, de la nivel naţional, regional şi local;
• Prezidat de către Autoritatea de Management;
• Comisia Europeană poate participa cu rol consultativ;

Structuri de management:

Comitetul Comun de Monitorizare (CCM) - elaborează și adoptă regulamentul de procedură; urmărește evoluția și implementarea programului față de prioritățile sale, folosind indicatorii verificabili în mod obiectiv și valorile țintă conexe definite la capitolul - Indicatorii Programului.
Autoritatea de Management (AM) este responsabilă pentru managementul programului, în conformitate cu principiul bunei gestionări financiare pentru a se asigura că deciziile Comitetului Comun de Monitorizare sunt conforme legilor aplicabile și prevederilor acestora.
(!) Drept Autoritate de Management a fost nominalizat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din România.
Autoritatea Națională (AN), numită de fiecare țară participantă, este organismul suprem care poartă responsabilitatea finală pentru susținerea Autorității de Management în punerea în aplicare a programului pe teritoriul său, pentru conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare. Totodată, Autoritatea Națională este responsabilă pentru coordonarea și buna implementare a programului la nivel național.
(!) În Republica Moldova, Autoritatea Națională desemnată pentru management este Cancelaria de Stat.
Secretariatul Tehnic Comun (STC) și oficiile antenă au rolul de a sprijini Autoritatea de Management, Comitetul Comun de Monitorizare și Autoritatea de Audit în îndeplinirea funcțiilor lor.
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră pentru Graniţa Romano-Moldovenească Iași (BRCT Iași) a fost nominalizat ca STC prin Hotărârea de Guvern nr 274/22.04.2015.
Pentru a asigura o mai bună comunicare cu părțile interesate din Moldova și pentru a facilita accesul acestora la informații referitoare la program, dar și pentru sprijinirea AM în procesul de evaluare și implementarea monitorizării, în Republica Moldova se va înființa un oficiu antenă al STC.
Oficiul antenă desemnat este localizat în Chișinău, în cadrul Oficiul pentru Programele de Cooperare Transfrontalieră.


CONTACTE POC ”ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020”

Autoritatea de Management
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Direcţia Generală Programe Europene
Direcţia AM Programe Cooperare Teritorială Europeană
Bulevardul Libertăţii, Nr. 14
050706 Bucharest, Sector 5
Tel.: 0372 111 323
Fax: 0372 111 456


Autoritatea Națională
Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Casa Guvernului, Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr. 1
MD-2033, Chișinău
E-mail: cancelaria@gov.md

Biroul pentru Programe de Cooperare Transfrontalieră
Tel: +373 60107234


Surse de informare:

http://www.ro-md.ro-ua-md.net
www.cancelaria.gov.md
www.dunarea.md

ATENŢIE! Această fișa conține informații sintetizate. În cazul în care se dorește depunerea unui proiect, vă rugăm să consultați cu atenție manualul programului, după publicarea lui în forma aprobată de către CE. Există posibilitatea ca în informații pentru fiecare apel, să fie definite unele criterii mai stricte.

Înapoi la “Programul Operaţional Comun România - Republica Moldova 2014-2020”

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 1 vizitator