News

La Universitatea din Bălți a avut loc o sesiune de informare privind specializarea inteligentă

23 Nov 2018

„Înțelegem importanța includerii elementelor de specializare inteligentă în strategiile de dezvoltare, iată de ce ADR Nord își propune să faciliteze dialogul dintre reprezentanții mediilor academic, neguvernamental și de afaceri”, a menționat Maria Prisacari, șefa Secției cooperare și atragerea investițiilor în cadrul ADR Nord.

Referindu-se la conceptul de specializare inteligentă, conf. univ., dr. Valentina Prițcan, prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale în cadrul USARB, a precizat că „dacă ne dorim să avem un trai decent, trebuie să contribuim la creșterea economică prin valorificarea soluțiilor inteligente”. În context, conf. univ., dr. Valentina Prițcan a vorbit despre oportunitățile oferite de proiectele internaționale, la care participă și Universitatea din Bălți, pentru specializarea inteligentă, crearea ecosistemelor antreprenoriale și consolidarea Triunghiului cunoașterii în Republica Moldova.

În cadrul activității, experții Sergiu Porcescu, Diana Russu și Nicu Vrabie au vorbit despre conceptul de specializare inteligentă, procesul de elaborare a strategiei de specializare inteligentă (S3), cartografierea potențialului economic, științific și inovator al regiunilor de dezvoltare din Republica Moldova etc. Totodată, experții au oferit exemple de nișe pentru specializare inteligentă din mai multe regiuni de dezvoltare ale  Uniunii Europene și idei de proiect identificate pe baza acestora. De asemenea, au prezentat instrumente de internaționalizare accesibile întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM) din Republica Moldova.

Potrivit experților, strategiile integrate privind specializarea inteligentă (S3) oferă soluții pentru complexele provocări în materie de dezvoltare, prin adaptarea politicii la contextul teritorial respectiv, și sprijină crearea locurilor noi de muncă și dezvoltarea economică bazată pe cunoaștere. Realizarea cu succes a acestui exercițiu în Republica Moldova va conduce la revigorarea sectoarelor tradiționale prin activități cu valoare adău­gată mai mare și noi nișe de piață; modernizarea prin adoptarea și diseminarea noilor tehnolo­gii în cadrul ÎMM din regiuni; dezvoltarea de noi activități economice prin intermediul unei schimbări tehnologice radicale și a unor inovații majore; explorarea unor noi forme de inovare, precum cea orientată către utilizator, inovarea socială și inovarea în domeniul acordării serviciilor.

În cadrul discuțiilor pe marginea conceptului de specializare inteligentă, reprezentanții ADR Nord au menționat importanța proiectului „Crearea în municipiul Bălți a Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din Regiunea de Dezvoltare Nord”, finanțat din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională, dar și din surse externe. În prezent, ajustarea documentației tehnice în cadrul acestui proiect-pilot în Regiunea de Dezvoltare Nord se află pe ultima sută de metri.

Informații relevante despre domeniul cercetării, dezvoltării și inovării în Regiunea de Dezvoltare Nord a prezentat conf. univ., dr. Gheorghe Neagu, bazându-se pe studiului în domeniul prioritar dezvoltării regionale, elaborat, la comanda ADR Nord, de către de Laboratorul de studii europene, sociologie aplicativă și politici regionale al USARB.

Specializarea inteligentă este o strategie inovatoare de transformare economică la nivel local care se referă la o nouă generaţie de politici în materie de cercetare şi inovare care merg dincolo de investiţiile în cercetare şi dezvoltare şi de consolidarea capacităţii generale de inovare. Specializarea inteligentă este o abordare pe care Comisia Europeană o consolidează în cadrul programelor politicii sale de coeziune. În Uniunea Europeană, elaborarea de strategii în materie de cercetare şi inovare bazate pe conceptul de specializare inteligentă este una dintre condiţiile esenţiale pentru accesarea fondurilor structurale începând din anul 2014. Detalii despre specializarea inteligentă se găsesc AICI.

Sesiunea de informare a fost organizată în cadrul Proiectul „Dunărea unește”, implementat cu suportul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA), cu fonduri ale Cooperării Austriece pentru Dezvoltare.

Other news

441f39e57197c0ba3b678d458624622d1edc114d.png Dec 18, 2018

Call: Programul Bazinul Mării Negre 2014-2020

More details >
imgSud.jpg Nov 28, 2018

Specializarea inteligentă, motor de accelerare a dezvoltării și creșterii economice a Republicii Moldova

More details >
imgCentru.jpg Nov 26, 2018

Ședință pentru actorii interesați din Regiunea de Dezvoltare Centru despre specializarea inteligentă la nivel regional, național și UE

More details >
42124207_570290623387902_1829915492710612992_n.jpg Sep 19, 2018

Ziua Națională de Participare a a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării

Pe data de 18 septembrie 2018, în orașul Ungheni s-a desfășurat ce-a de-a treia ediție a Zilei Naționale de Participare a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (”Participation Day in the EUSDR”). Acest eveniment este sărbătorit cu regularitate de mai mulți ani printre țările participante la Strategia UE pentru regiunea Dunării, fiind dedicat în special societății civile, cu scopul de a servi drept platformă de dezbatere între reprezentanții societății civile, ai mediului academic, mediului de afaceri și ai administrației publice.

More details >
cbc_0.png Jul 19, 2018

Forum de Parteneriat și celebrarea Zilei Cooperării Europene 2018 în cadrul Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, la Chișinău

Pe data de 25 septembrie 2018, Cancelaria de Stat în colaborare cu Autoritatea de Management și Secretariatul Tehnic Comun (STC) al Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, precum și cu suportul proiectului UE TESIM va organiza la Chișinău, primul Forum de parteneriat în contextul lansării celui de al doilea apel de propuneri de proiecte aferent Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020.

More details >