News

Ședință pentru actorii interesați din Regiunea de Dezvoltare Centru despre specializarea inteligentă la nivel regional, național și UE

26 Nov 2018

Astăzi ADR Centru a organizat o ședință de informare despre conceptul de „specializare inteligentă” (SI) și situația curentă cu privire la această abordare la nivelul Regiunii de Dezvoltare Centru (RDC), RM și UE. La ședință au participat reprezentanți ai consiliilor raionale, ai infrastructurii de sprijin a afacerilor din RDC, ai sectorului asociativ și ai mediului academic.

Cu un cuvînt de salut din partea ADR Centru a deschis ședința dna Ala Bragoi, șefa secției Planificare Strategică și Programare. „Așa cum specializarea inteligentă reprezintă o nouă abordare strategică a dezvoltării economice, care implică identificarea și susținerea domeniilor bazate pe cel mai mare potențial, la nivelul RD Centru ne propunem facilitarea asocierii antreprenorilor, mediului academic, structurilor de stat pentru a identifica și a susține în atragerea de investiții acele nișe, care ar aduce o valoare adăugată mare dezvoltării regiunii.”

În cadrul activității, experții Sergiu Porcescu, Diana Russu și Nicu Vrabie au vorbit despre conceptul de specializare inteligentă, despre cum se elaborează o strategie de S3 (Strategie de Specializare Inteligentă, eng. „Smart Specialization Strategy”), prezentarea cartografierii potențialului economic, științific și inovator al regiunilor de dezvoltare din Republica Moldova etc. Totodată, experții au oferit exemple de nișe pentru SI din diverse regiuni de dezvoltare ale UE (din Estonia, Lituania, Polonia și Finlanda)  și idei de proiect identificate pe baza acestora. De asemenea, au fost prezentate instrumente de internaționalizare accesibile întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM) din Republica Moldova.

Sergiu Porcescu a precizat că în perioada curentă de programare a fondurilor structurale UE (2014-2020), regiunile UE au elaborat și aprobat aproximativ 120 de strategii S3, pentru care s-au alocat peste 67 mlrd euro. În continuare, expertul a prezentat pe scurt etapele de elaborare a unei strategii S3: (1) analiza contextului regional și a potențialului pentru inovare, (2) crearea unei structuri incluzive de guvernanță, (3) producerea unei viziuni comune despre viitorul regiunii, (4) selectarea unui număr limitat de priorități pentru dezvoltare (5) stabilirea unui mix potrivit de politici și (6) integrarea mecanismelor de monitorizare și evaluare.

Totodată, expertul a prezentat elementul definitoriu pe care se reazemă specializarea intelingetă – „descoperirea antreprenorială” (EDP) care este un proces incluziv, interactiv, de jos în sus, avîndu-I pe reprezentanții Quadriple Helix (APL, sectorul privat, sectorul asociativ, mediul academic) în calitate de participant. Odată create, structurile și metodele procesului de descoperire antreprenorială pot contribui la formarea oricărui tip de politică într-o regiune, iar un grad sporit de încredere între participanți reprezintă o condiție esențială pentru viabilitatea acestei abordări.

SI reprezintă o strategie inovatoare de transformare economică la nivel local, fiind o abordare pe care Comisia Europeană o consolidează în cadrul programelor politicii sale de coeziune. SI presupune ca o țară/regiune să selecteze un număr limitat de priorităţi, ţinînd cont de propriile atuuri şi de avantajele competitive şi de locul unde există cel mai ridicat potenţial pentru un impact de durată. Scopul este acela de a dezvolta economiile pe direcţia unei valori adăugate sporite şi a unui număr mai mare de activităţi competitive. În UE, elaborarea de strategii în materie de cercetare şi inovare bazate pe conceptul de SI este una dintre condiţiile esenţiale pentru accesarea fondurilor structurale începând din anul 2014. Detalii despre specializarea inteligentă se găsesc AICI (eng.).

Sesiunea de informare a fost organizată în cadrul Proiectul „Dunărea unește”, implementat cu suportul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA), cu fonduri ale Cooperării Austriece pentru Dezvoltare.

Other news

441f39e57197c0ba3b678d458624622d1edc114d.png Dec 18, 2018

Call: Programul Bazinul Mării Negre 2014-2020

More details >
imgSud.jpg Nov 28, 2018

Specializarea inteligentă, motor de accelerare a dezvoltării și creșterii economice a Republicii Moldova

More details >
img 2.jpg Nov 23, 2018

La Universitatea din Bălți a avut loc o sesiune de informare privind specializarea inteligentă

O sesiune de informare privind specializarea inteligentă a avut a avut loc vineri, 23 noiembrie, în incinta Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB). La eveniment au participat reprezentanți ai administrațiilor publice locale și ai mediului academic din Regiunea de Dezvoltare Nord.

More details >
42124207_570290623387902_1829915492710612992_n.jpg Sep 19, 2018

Ziua Națională de Participare a a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării

Pe data de 18 septembrie 2018, în orașul Ungheni s-a desfășurat ce-a de-a treia ediție a Zilei Naționale de Participare a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (”Participation Day in the EUSDR”). Acest eveniment este sărbătorit cu regularitate de mai mulți ani printre țările participante la Strategia UE pentru regiunea Dunării, fiind dedicat în special societății civile, cu scopul de a servi drept platformă de dezbatere între reprezentanții societății civile, ai mediului academic, mediului de afaceri și ai administrației publice.

More details >
cbc_0.png Jul 19, 2018

Forum de Parteneriat și celebrarea Zilei Cooperării Europene 2018 în cadrul Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, la Chișinău

Pe data de 25 septembrie 2018, Cancelaria de Stat în colaborare cu Autoritatea de Management și Secretariatul Tehnic Comun (STC) al Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, precum și cu suportul proiectului UE TESIM va organiza la Chișinău, primul Forum de parteneriat în contextul lansării celui de al doilea apel de propuneri de proiecte aferent Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020.

More details >