News

Regulamentul cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională finanţate de Uniunea Europeană a fost aprobat de Guvern.

20 Jul 2017

În cadrul şedinţei din 19 iulie curent, Guvernul a aprobat Regulamentul cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională finanţate de Uniunea Europeană (PCTT).

 

Regulamentul stabileşte norme privind cadrul instituţional şi normativ pentru implementarea eficientă a PCTT eligibile pentru Republica Moldova, și asigură:

-         valorificarea eficientă a fondurilor disponibile pentru Republica Moldova în cadrul PCTT;

-         respectarea cerinţelor și responsabilităţilor comune, cu stabilirea competențelor instituționale de administrare, audit, control al PCTT;

-         prevenirea, identificarea şi combaterea iregularităţilor, fraudelor și corupției legate de fondurile alocate în cadrul PCTT;

-         recuperarea fondurilor alocate în cadrul PCTT care au fost utilizate contrar destinaţiei, obţinute fraudulos sau delapidate în cazul admiterii iregularităţilor, fraudelor și/sau corupției.

 

La fel, Regulamentul introduce acţiuni şi mecanisme noi care ar ajuta ulterior instituţiile abilitate să realizeze angajamentele asumate în documentele bilaterale de cooperare cu UE, precum este Acordul de Asociere RM - UE.

 

Pentru a putea beneficia de pe urma fondurilor alocate în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră, statele partenere, inclusiv Republica Moldova, urmează să respecte o serie de cerinţe privind modul de management, audit, control şi recuperarea fondurilor utilizate contrar destinaţiei în cadrul acestor programe. La nivel instituţional, Republica Moldova urmează să implice autorităţile naţionale privind procesele sus menţionate, după cum urmează:

-         Autoritatea Naţională de Management - funcţiile acestei instituţii în cadrul PCTT vor fi exercitate de Cancelaria de Stat;

-         Autoritatea Naţională de Audit - funcţiile acestei instituţii în cadrul PCTT vor fi exercitate de Curtea de Conturi;

-         Punctul Naţional de Contact pentru Control - funcţiile acestei instituţii în cadrul PCTT vor fi exercitate de Ministerul Finanţelor;

-         Autoritate Naţională Anticorupţie şi Antifraudă - această funcţie îi revine Centrului Naţional Anticorupţie;

-         Oficiul pentru Coordonarea Programelor de Cooperare Transfrontalieră  -  va activa sub egida Cancelariei de Stat, şi va oferi suportul necesar autorităţilor naţionale desemnate ale programelor, beneficiarilor/partenerilor pe parcursul apelului de propuneri de proiecte şi implementării Programelor. Finanţarea activităţii Oficiului va fi asigurată din contul asistenţei tehnice UE.

Sursa : http://cancelaria.gov.md/ro/content/guvernul-aprobat-regulamentul-cu-privire-la-implementarea-programelor-de-cooperare

Other news

Feb 12, 2018

Evenimente de informare și instruire în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră 2014-2020

În contextul lansării celor două apeluri de propuneri de proiecte din cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră 2014-2020, în perioada februarie - martie 2018, Secretariatul Tehnic Comun (STC) Iași, cu suportul Autorității Naționale (Cancelaria de Stat a Republicii Moldova), organizează o serie de evenimente de informare și instruire pentru a veni în sprijinul potențialilor beneficiari în pregătirea unor proiecte de calitate HARD și SOFT.

More details >
Jan 26, 2018

Noi sesiuni de instruire a experților naționali pe domeniile prioritare SUERD

La data de 25 și 26 ianuarie 2018, noii experți naționali pe domeniile prioritare Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării (SUERD) s-au reunit în cadrul unei ședințe la Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale şi Mediului.

More details >
Jan 9, 2018

MADE IN DANUBE - REGISTRATION OPEN FOR BEST PRACTICE WORKSHOP IN NITRA - 30TH JAN. 2018

More details >
Dec 28, 2017

ȘEDINȚA GRUPULUI DE LUCRU ÎN CADRUL PROGRAMELOR CBC ȘI TRANSNAȚIONALE

More details >
Dec 21, 2017

ȘEDINȚA COMITETULUI DE COORDONARE UIGAAD proiectul „DUNĂREA UNEȘTE”

More details >