News

Regulamentul cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională finanţate de Uniunea Europeană a fost aprobat de Guvern.

20 Jul 2017

În cadrul şedinţei din 19 iulie curent, Guvernul a aprobat Regulamentul cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională finanţate de Uniunea Europeană (PCTT).

 

Regulamentul stabileşte norme privind cadrul instituţional şi normativ pentru implementarea eficientă a PCTT eligibile pentru Republica Moldova, și asigură:

-         valorificarea eficientă a fondurilor disponibile pentru Republica Moldova în cadrul PCTT;

-         respectarea cerinţelor și responsabilităţilor comune, cu stabilirea competențelor instituționale de administrare, audit, control al PCTT;

-         prevenirea, identificarea şi combaterea iregularităţilor, fraudelor și corupției legate de fondurile alocate în cadrul PCTT;

-         recuperarea fondurilor alocate în cadrul PCTT care au fost utilizate contrar destinaţiei, obţinute fraudulos sau delapidate în cazul admiterii iregularităţilor, fraudelor și/sau corupției.

 

La fel, Regulamentul introduce acţiuni şi mecanisme noi care ar ajuta ulterior instituţiile abilitate să realizeze angajamentele asumate în documentele bilaterale de cooperare cu UE, precum este Acordul de Asociere RM - UE.

 

Pentru a putea beneficia de pe urma fondurilor alocate în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră, statele partenere, inclusiv Republica Moldova, urmează să respecte o serie de cerinţe privind modul de management, audit, control şi recuperarea fondurilor utilizate contrar destinaţiei în cadrul acestor programe. La nivel instituţional, Republica Moldova urmează să implice autorităţile naţionale privind procesele sus menţionate, după cum urmează:

-         Autoritatea Naţională de Management - funcţiile acestei instituţii în cadrul PCTT vor fi exercitate de Cancelaria de Stat;

-         Autoritatea Naţională de Audit - funcţiile acestei instituţii în cadrul PCTT vor fi exercitate de Curtea de Conturi;

-         Punctul Naţional de Contact pentru Control - funcţiile acestei instituţii în cadrul PCTT vor fi exercitate de Ministerul Finanţelor;

-         Autoritate Naţională Anticorupţie şi Antifraudă - această funcţie îi revine Centrului Naţional Anticorupţie;

-         Oficiul pentru Coordonarea Programelor de Cooperare Transfrontalieră  -  va activa sub egida Cancelariei de Stat, şi va oferi suportul necesar autorităţilor naţionale desemnate ale programelor, beneficiarilor/partenerilor pe parcursul apelului de propuneri de proiecte şi implementării Programelor. Finanţarea activităţii Oficiului va fi asigurată din contul asistenţei tehnice UE.

Sursa : http://cancelaria.gov.md/ro/content/guvernul-aprobat-regulamentul-cu-privire-la-implementarea-programelor-de-cooperare

Other news

Sep 26, 2017

Danube Financing and Capacity Building Dialogue

More details >
Sep 19, 2017

Elaboration of an Impact Assessment Study of EU cross border cooperation programmes on the local social-economic development of the Republic of Moldova

The Grant Implementation Unit offered by the Austrian Development Agency „Danube connects” in cooperation with Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment is seeking offers for the national / international consultancy for the elaboration of an Impact Assessment Study of EU cross border cooperation programmes on the local social-economic development of the Republic of Moldova

More details >
Moldova-Romania.jpg Aug 3, 2017

Finanțare Europeană Transfrontalieră 2014-2020

Căutați organizații cu care să vă parteneriați din România & Republica Moldova

More details >
Aug 3, 2017

Căutați organizații cu care să vă parteneriați din România & Republica Moldova

More details >
19702477_1893312957549316_2572168557637920928_n.jpg Jul 6, 2017

Sesiune de instruire in cadrul promovării SUERD

More details >