Publications

BULETIN INFORMATIV nr. 8

05 Mar 2018


Conținut:

BULETIN INFORMATIV nr. 8

Proiectul “Danube connects”

Dialog privind finanțarea și consolidarea capacităților pentru Regiunea Dunării

Pe parcursul a două zile, la Chișinău, reprezentanți ai autorităților publice centrale, locale, societății civile și ONG-uri din Republica Moldova se reunesc în cadrul unei conferințe internaționale pentru a discuta despre oportunitățile de consolidare a capacităților și finanțare în Regiunea Dunării. De asemenea, scopul evenimentului este de a identifica necesitățile de dezvoltare a regiunii și a realiza un schimb de informații și bune practici dintre  părțile interesate.La eveniment participă reprezentanți din țările vecine Ucraina, România, precum și din Austria, Germania, Bulgaria.

Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Vasile Bîtca a subliniat importanța cooperării și sinergiei instituționale în vederea realizării eficiente a proiectelor de dezvoltare socio-economică a localităților țării noastre.

"Evenimentul constituie o platformă de comunicare ce oferă oportunități de identificare a diferitor surse, instituții și instrumente de finanțare ca promotori ale viitoarelor proiecte. Precum și este o ocazie pentru a gândi strategic și creativ la oportunitățile disponibile pentru implementarea unor inițiative comune cu alte țări parte a Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD).În ultimii ani, coordonarea și cooperarea Europeană a contribuit activ la dezvoltarea localităților dunărene și transfrontaliere, acest fapt fiind resimțit și de către cetățenii regiunii", a precizat Ministrul Vasile Bîtca, în mesajul de deschidere a conferinței.

Totodată, Vasile Bîtca a menționat că Ministerul Agriculturii,  Dezvoltării Regionale și Mediului are rolul de coordonator național al Strategiei în țara noastră și își asumă responsabilitatea coordonării activităților în realizarea celor 11 priorități ale SUERD.

Menționăm, Strategia UE pentru Regiunea Dunării oferă oportunități de dezvoltare socio-economică a statelor, precum și avantaje economice pentru sectorul public și privat, sporirea competitivității, antrenarea actorilor naționali într-un nou format.

Subliniem că, Republica Moldova fiind parte a SUERD  beneficiază de programe europene ce oferă suport financiar pentru inițiativele de corespund priorităților acestei strategii:  energie regenerabilă, cultură, turism, transport și mediu.

https://www.danube-capacitycooperation.eu/event/danube-financing-and-capacity-building-dialogue

Lansarea primului apel de propuneri de proiecte ”Seed Money Facility” în cadrul Programului Transnațional Dunărean

La data de 2 octombrie 2017, a fost lansat primul apel de propuneri de proiecte din cadrul ”Seed Money Facility”care reprezintă un instrument de finanțare tip ”capital de început”, gestionat direct de către Autoritatea de Management și Secretariatul Comun al Programului Transnațional Dunărea.

Prin acest instrument se dorește susținerea pregătirii unor proiecte cu impact major în macro-regiune care se încadrează în cele 12 arii prioritare ale Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD). Astfel, obiectivul principal al instrumentului ”Seed Money Facility” constă în finanțarea necesară la etapa de elaborare a proiectului principal din cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020 și va acoperi analiza necesităților și a provocărilor abordate de proiectul principal, pregătirea planului de lucru, stabilirea parteneriatului, precum și analiza posibilelor instrumente de finanțare pentru proiectul principal etc.

Mai multe informaţii privind apelul de proiecte în cadrul ”Seed Money Facility” pot fi găsite la următorul link: http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/seed-money-facility-call.

Reuniunea Grupului de lucru în cadrul programelor CBC și transnaționale

La Chișinău, 24 noiembrie 2017 este a fost organizată o întâlnire a ”Grupului de lucru în cadrul CBC și Programe transnaționale” de către Cancelaria de Stat, în calitate de Autoritate Națională pentru programele de cooperare transfrontalieră ale UE, eligibile pentru Republica Moldova și Proiectul ”Dunărea unește” cu suportul Agenției Austriece pentru Dezvoltare.

Scopul întrunirii fiind prezentarea Raportului privind identificarea și evaluarea evaluării nevoilor de instruire pentru implementarea eficientă a programelor transfrontaliere și transnaționale 2014-2020 în Republica Moldova. La ședință au participat reprezentații Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerului de Finanțe, Centrului Național Anticorupție, Curtea de Conturi.

Menționăm că pentru instituțiile din Republica Moldova, Programul Transnațional Dunărea reprezintă o oportunitate inedită de dezvoltare a parteneriatelor transnaționale în domenii de importantă economică și socială, contribuie la soluționarea  provocărilor comune,  încurajând cooperarea la nivel macro regional, astfel contribuind la schimbul de experiență între regiuni.

Program de informare și instruire cu membrii grupului interinstituțional SUERD

Experții naționali pe domeniile prioritare Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) s-au întrunit într-o sesiune de  informare și instruire cu reprezentanții Agențiilor de Dezvoltare Regională.

Printre subiectele abordate la  sesiune se numără: Consolidarea dialogului la nivel național și regional cu celelalte țări partenere din bazinul Dunării cît și identificarea unor exepmle de proiecte de succes ale țărilor participante la SUERD.

Reuniunile interministeriale au drept scop identificarea și analizarea tuturor instrumentelor de finanţare puse la dispoziţie în vederea identificării priorităților ce vor fi materializate în proiecte și vor asigura dezvoltarea țării. Schimbul informațional și cooperarea interministerială va asigura participarea eficientă a țării noastre pe toate cele 11 priorități ale Strategiei și va spori promovarea SUERD la nivel naţional, regional, local şi internaţional.

A 2-a reuniune a Comitetului Comun de Monitorizare

În data de 13 decembrie 2017 a avut loc la Iași, România, a 2-a reuniune a Comitetului Comun de Monitorizare a Programului Operational Comun România-Republica Moldova 2014-2020.

Principalele subiecte dezbătute în cadrul reuniunii au vizat stadiul implementarii Programului, demersurile necesare pentru contractarea oficiului antenă al Secretariatului Tehnic Comun, precum și stadiul pregătirii Proiectelor Mari de Infrastructură incluse în Program, aflate în prezent în etapa a doua de selecție– elaborarea documentației tehnice, în vederea aprobării de către CE. În acest sens, Comiteul Comun de Monitorizare a acordat mandat Autorității de Management pentru transmiterea proiectelor mari de infrastructura la CE după finalizarea procedurilor de verificare a documentației acestora.

De asemenea, au avut loc discuții asupra acțiunilor pe care partenerii din Republica Moldova trebuie să le desfășoare pentru definitivarea sistemului de management și control în Republica Moldova, dar și cu privire la apelurile de Proiecte. Comitetul Comun de Monitorizare a decis lansarea apelurilor pe 20 decembrie, cu termen de depunere 4 luni și 15 zile calendaristice, atât pentru proiecte hard, cât și pentru proiecte soft.

Detalii: http://www.ro-md.ro-ua-md.net/a-2-a-reuniune-a-comitetului-comun-de-monitorizare/

Ședința comitetului de coordonare a UIGAAD proiectul „Dunărea Unește”, 21 decembrie 2017

Membrii Comitetului de Coordonare, reprezentanți ai Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Finațelor, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Cancelariei de Stat și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), s-au întrunit într-o ședință de totalizare. Ambele componente ale proiectului au fost discutate și propuse activități pentru anul 2018.

În cadrul ședinței Comitetului de Coordonare au fost prezentate rapoartele detaliate al Unității de Implementare a Grantului acordat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, proiectului „Dunărea unește” pentru perioada 1 decembrie 2016 - 1 decembrie 2017 și anume: acțiunile îndeplinite și planificate în cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD); acțiunile îndeplinite și planificate în cadrul programelor transfrontaliere eligibile pentru Republica Moldova.

Ședința Grupul de lucru pentru coordonarea implementării Programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională pentru perioada 2014-2020

Pe data de 27 decembrie 2017 a fost organizată ședința Grupul de lucru pentru coordonarea implementării Programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională pentru perioada 2014-2020, organizată de Cancelaria de Stat, în calitate de Autoritate Națională pentru Programele de cooperare transfrontalieră și transnațională, cu suportul Agenției Austriece pentru Dezvoltare.

În cadrul ședinței au fost discutate diverse subiecte, în special prezentarea situației curente a Programelor eligibile pentru Republica Moldova, raportul inițial privind evalurea impactului pentru Programele de cooperarea transfrontalieră 2007-2013 și activitățile care umrează a fi realizate în anul 2018.

Oportunități

Forumul anual Dunărean (6th Annual Forum of the EUSDR), 18 octombrie 2017, http://www.danube-forum-budapest.eu/danube-forum-budapest

Programul Operational Comun România– Republica Moldova 2014-2020 a lansat cel de-al doilea apel de propuneri de proiecte, termenul limita mai 2018, detalii - http://www.ro-md.ro-ua-md.net/apeluri/apeluri-deschise/  

Evenimente viitoare în cadrul proiectului

Sesiuni informaționale (la nivel național și regional) de prezentare a analizei SWOT ”Cum poate Republica Moldova beneficia maxim deSUERD”Conferința anuală cu privire la programele de cooperare transfrontalierăConferințe regionaleEvenimente de informare și sesiuni de instruire pentru potențialii aplicanți ai Programului Operational Comun România– Republica Moldova 2014-2020, organizate în ambele țări.Această publicație a fost elaborată în cadrul Proiectul “Dunărea unește”,  implementat cu suportul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA), cu fonduri ale Cooperării Austriece pentru Dezvoltare.

List of documents

Other reports

May 4, 2018

SWOT analysis, EUSDR in Republic of Moldova

More details >
Aug 11, 2015

Proiectul “Danube connects” BULETIN INFORMATIV nr. 2

More details >
Mar 16, 2015

Proiectul “Danube connects” BULETIN INFORMATIV nr. 1

More details >
Sep 14, 2016

Proiectul “Danube connects” BULETIN INFORMATIV nr. 3

More details >
Mar 5, 2018

BULETIN INFORMATIV nr. 7

Proiectul “Danube connects”

More details >