Publications

Revista NATURA, editia din luna Iulie 2016

02 Aug 2016


Cu o suprafață de aproximativ 800.000 de km (ocupând a cincea parte din suprafața UE) și cu o populație de peste 100 de milioane, regiunea Dunării este esențială pentru Europa. Urmând modelul Strategiei UE pentru regiunea Mării Baltice, în 2010, la inițiativa politică a României și Austriei, a fost adoptată cea de-a doua strategie macroregională a UE - Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării (SUERD). Aceasta reprezintă un mecanism comunitar de cooperare a statelor din bazinul Dunării, destinat dezvoltării economice și sociale a macro-regiunii dunărene, prin consolidarea implementării în regiune a politicilor și legislaţiei UE. Republica Moldova este parte a Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării din anul 2010, alături de nouă state membre UE (Austria, România, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Germania, Slovacia, Slovenia, Ungaria) și alte patru state non-membre ale UE (Bosnia-Herţegovina, Muntenegru, Serbia și Ucraina).

    SUERD se axează pe patru mari obiective:

  • interconectarea regiunii Dunării
  •  protejarea mediului în regiunea Dunării
  • creșterea prosperităţii în regiunea Dunării
  • consolidarea regiunii Dunării.

Fiecărui obiectiv al Strategiei îi corespund domenii specifice de acţiune, grupate pe 11 arii prioritare.
 

  Contribuţia Moldovei la realizarea SUERD este rezultatul colaborării mai multor instituţii guvernamentale:

  •  Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 
  • Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor
  • Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor 
  • Ministerul Economiei, Ministerul Culturii, Ministerul Mediului 
  • Ministerul Educaţiei, Agenţia Turismului
  • Academia de Știinţe a Moldovei.

  În 2015, reieșind din necesitatea consolidării structurilor naționale de implementare a SUERD, a fost lansat proiectul „Dunărea unește”, cu o durată de 3 ani (1 februarie 2015 – 31 ianuarie 2018), în valoare de 480 mii euro. Proiectul are drept scop fortificarea capacităților de coordonare și promovare a SUERD în Republica Moldova, inclusiv a programelor transfrontaliere și transnaționale, și este implementat cu suportul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA), cu fonduri ale Cooperării Austriece pentru Dezvoltare. Acest proiect va asigura suportul structurilor existente în vederea eficientizării participării Republicii Moldova în procesul de realizare a inițiativelor dunărene.

  În cadrul proiectului „Dunărea unește”, de la lansare, la nivel național au fost organizate mai multe ședințe, sesiuni de consultare pentru informarea publicului larg despre obiectivele și avantajele SUERD, dar și pentru discutarea priorităților în Programele transfrontaliere și posibilitatea utilizării fondurilor europene. Au fost organizate ședințe ale grupului interministerial din care fac parte ministere, agenții, Academia de Științe a Moldovei; delegații ale R. Moldova care au participat la diverse evenimente privind prioritățile SUERD (conferințe, forumuri). La nivel local, în luna martie 2016 au fost organizate mai multe sesiuni informative în regiunile de dezvoltare Nord, Sud, Centru și UTA Găgăuzia. În data de 29 iunie, la Cahul, a avut loc conferința anuală „Ziua Dunării 2016”.

Other reports

May 4, 2018

SWOT analysis, EUSDR in Republic of Moldova

More details >
Aug 11, 2015

Proiectul “Danube connects” BULETIN INFORMATIV nr. 2

More details >
Mar 16, 2015

Proiectul “Danube connects” BULETIN INFORMATIV nr. 1

More details >
Sep 14, 2016

Proiectul “Danube connects” BULETIN INFORMATIV nr. 3

More details >
Mar 5, 2018

BULETIN INFORMATIV nr. 8

Proiectul “Danube connects”

More details >