Evenimente

Forumul Economic " „Promovarea potenţialului economic şi crearea oportunităţilor de atragere a investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord"Ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Vasile Bîtca a participat astăzi la cea de-a III -a ediție a Forumului Economic " „Promovarea potenţialului economic şi crearea oportunităţilor de atragere a investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord". Evenimentul s-a desfășurat la Bălți, în cadrul Zilelor Regiunii Nord și a avut drept scop promovarea oportunităților investiționale în regiune, identificarea de noi parteneriate de afaceri și proiecte de dezvoltare.

"Tradițional organizam Zilele Regiunilor pentru a scoate în evidență prioritățile ce vor genera noi locuri de muncă, vor stimula dezvoltarea economică în regiune și vor oferi noi posibilități de dezvoltare potențialilor investitori. Dezvoltarea economică a regiunilor este principalul obiectiv pe care dorim să îl realizăm prin implementarea politicii de dezvoltare regională", a subliniat ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Vasile Bîtca, în discursul de deschidere a evenimentului. De asemenea, ministrul a precizat că realitățile din regiuni impun definirea unor politici coerente, eficiente și care să ofere încredere cetățenilor, iar crearea condițiilor sigure pentru investitori va asigura dezvoltarea economică locală și regională și va genera noi locuri de muncă pentru concetățenii noștri.

Totodată, Vasile Bîtca a subliniat interesul sporit al autorităților locale pentru realizarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de afaceri și a sporirii atractivității turistice, drept rezultat al notelor conceptuale de proiecte depuse de aceștia pentu finanțarea din Fondul Național de Dezvoltare Regională.

În cadul forumului ministrul s-a adresat cu mesaj de mulţumire şi partenerilor externi pentru suportul acordat în dezvoltarea regiunilor ţării noastre şi realizarea proiectelor.

"Apreciem şi suntem recunoscători pentru suportul considerabil pe care îl avem din partea partenerilor externi în promovarea dezvoltării regionale în ţara naostră, inclusiv pentru susţinerea financiară în realizarea proiectelor. Graţie suportului Uniunii Europene prin intermediul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Guvernelor României, Germaniei, Poloniei, Cehiei, Letoniei, Austriei, Agenției de Dezvoltare Austrice care este alături de țara noastră în promovarea dialogului cu țările Dunărene, am reuşit să identificăm şi să realizăm proiecte sociale, economice de durată, inclusiv să identificăm noi oportunități de colaborare pentru autoritățile locale, societatea civilă, mediul de afaceri și mediul academic", a precizat ministrul Vasile Bîtca.

Potrivit organizatorilor, evenimentul a constituit o platformă de comunicare eficientă generatoare de soluții inovatoare şi un mecanism de conlucrare dintre oamenii de afaceri, autorităţile centrale şi locale din ţara naostră, partenerii de dezvoltare şi potenţialii investori.

La forum au participat circa 150 de oameni de afaceri, parteneri de deyvoltare şi potenţiali investitori din Republica Moldova, România, Cehia şi Polonia.