Știri

Noi sesiuni de instruire a experților naționali pe domeniile prioritare SUERD

26 Jan 2018

Urmare reformei Administraţiei Publice Centrale si pentru a se asigura o continuitate a susţinerii procesului de promovare a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) în Republica Moldova la data de 25 și 26 ianuarie 2018 noii experți naționali pe domeniile SUERD s-au reunit în cadrul unor instruiri la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului.

La aceasta instuire a fost invitat domnul Sorin Ioniță - președinte Expert Forum (EFOR), expert ȋn reforma administraţiei publice, dezvoltare şi politici locale, si a prezentat istoria si evolutia SUERD incepand cu inițiativa Austriei și României de a concepe o strategie pentru regiunea Dunarii după modelul Strategiei UE pentru Marea Baltică (2009).De asemenea a fost prezentata o analiza de tip "SWOT" elaborata in cadrul proiectului "Dunarea uneste" pentru SUERD dar si diverse tipuri ale dezvoltarii regionale practicate in UE, avantaje si dezavntaje ale acestora.

Domnul Sorin Ioniță a mai precizat că "în cadrul exercitiului financiar pentru perioada 2014-2020 trebuie să avem abilitatea de a folosi toate instrumentele de finanţare puse la dispoziţie de Uniunea Europeana, să identificăm priorităţile, materializândule prin proiecte-pilot fezabile şi realiste care să vină în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare. Programată corect, asistenţa SUERD trebuie să se bazeze pe un meniu de proiecte simple si clare pentru care există experienţă în regiunea Dunării, iar prin intermediul suportului informațional și a experienței țărilor active în promovarea SUERD, Republica Moldova poate dezvolta proiete pe toate cele 11 priorități ale Strategiei, asigurând o participare mai eficientă în promovarea SUERD la nivel naţional, regional, local şi internaţional”.

Aceste instruiri au fost organizate în cadrul Proiectul "Dunărea unește", implementat cu suportul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA), cu fonduri ale Cooperării Austriece pentru Dezvoltare.

Reamintim, că Republica Moldova este parte a Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării din anul 2010, iar Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale şi Mediului este coordonator al implimentării și promovării Strategiei în țara noastră.

Alte știri

imgSud.jpg 28 nov. 2018

Specializarea inteligentă, motor de accelerare a dezvoltării și creșterii economice a Republicii Moldova

Mai multe >
imgCentru.jpg 26 nov. 2018

Ședință pentru actorii interesați din Regiunea de Dezvoltare Centru despre specializarea inteligentă la nivel regional, național și UE

Mai multe >
img 2.jpg 23 nov. 2018

La Universitatea din Bălți a avut loc o sesiune de informare privind specializarea inteligentă

O sesiune de informare privind specializarea inteligentă a avut a avut loc vineri, 23 noiembrie, în incinta Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB). La eveniment au participat reprezentanți ai administrațiilor publice locale și ai mediului academic din Regiunea de Dezvoltare Nord.

Mai multe >
42124207_570290623387902_1829915492710612992_n.jpg 19 sept. 2018

Ziua Națională de Participare a a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării

Pe data de 18 septembrie 2018, în orașul Ungheni s-a desfășurat ce-a de-a treia ediție a Zilei Naționale de Participare a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (”Participation Day in the EUSDR”). Acest eveniment este sărbătorit cu regularitate de mai mulți ani printre țările participante la Strategia UE pentru regiunea Dunării, fiind dedicat în special societății civile, cu scopul de a servi drept platformă de dezbatere între reprezentanții societății civile, ai mediului academic, mediului de afaceri și ai administrației publice.

Mai multe >
cbc_0.png 19 iul. 2018

Forum de Parteneriat și celebrarea Zilei Cooperării Europene 2018 în cadrul Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, la Chișinău

Pe data de 25 septembrie 2018, Cancelaria de Stat în colaborare cu Autoritatea de Management și Secretariatul Tehnic Comun (STC) al Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, precum și cu suportul proiectului UE TESIM va organiza la Chișinău, primul Forum de parteneriat în contextul lansării celui de al doilea apel de propuneri de proiecte aferent Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020.

Mai multe >