Știri

Ziua Națională de Participare a a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării

19 Sep 2018

 

Pe data de 18 septembrie 2018, în orașul Ungheni s-a desfășurat ce-a de-a treia ediție a Zilei Naționale de Participare a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (”Participation Day in the EUSDR”). Acest eveniment este sărbătorit cu regularitate de mai mulți ani printre țările participante la Strategia UE pentru regiunea Dunării, fiind dedicat în special societății civile, cu scopul de a servi drept platformă de dezbatere între reprezentanții societății civile, ai mediului academic, mediului de afaceri și ai administrației publice.

În Republica Moldova cea de-a 3-a ediție a Zilei Naționale de Participare SUERD a fost organizată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (MADRM), în poziţia sa de Coordonator Naţional al SUERD în RM, în parteneriat cu Asociaţia Obştească BIOS și în coordonare cu Forumul Societății Civile pentru regiunea Dunării, Foster Europe, Fundația pentru regiuni europene puternice, Coaliția Internațională a Pământului și Aria Prioritară 10 responsabil pentru societatea civilă și participarea la SUERD, orașul Viena (Austria).

Deja de 3 ani avem această tradiție unde reprezentanții societății civile, ai mediului academic și ai administrațiilor publice locale ONG se întâlnesc pentru a găsi soluții la probleme comune. Țin să menționez că Societatea Civilă constituie  un element import în procesul decizional, mai ales în inițierea unor noi proiecte. Am hotărât să preluăm și noi această practică – să implicăm aceste elemente în vederea stabilirii unor parteneriate pe termen lung”, a declarat în deschidere doamna Oxana Paierele, șefa Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor din cadrul MADRM și moderatoarea evenimentului.

Doamna Ludmila Guzun, președintele raionului Ungheni, și-a exprimat bucuria de a fi gazda celei de-a treia ediții a Zilei Naționale de Participare, care pentru prima oară s-a desfășurat în afara Capitalei. Domnia sa a transmis și un mesaj pentru locuitorii orașului Ungheni în acest sens: „Municipiul nostru deține anumite avantaje care facilitează cooperarea transfrontalieră și dezvoltarea socio-economică: se află în imediata apropiere a râului Prut, care este un afluent al fluviului Dunărea, iar comunicarea dintre toți factorii-cheie ai comunității locale e foarte bună. Totuși, Ziua Națională de Participare SUERD este o oportunitate imensă care poate aduce multe alte avantaje pentru regiunea în care trăim, de aceea eu vă îndemn să participați activ și să identificați modalitățile potrivite pentru implicarea fiecăruia dintre Dvs.”.

Dorin Andros, secretar de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) și coordonator național al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării a ținut să precizeze motivul desfășurării acestui eveniment în orașul Ungheni: „Acest municipiu, alături de Cahul, reprezintă două microregiuni care vor beneficia în anul 2019 de fonduri în valoare de 10 milioane euro în cadrul unor programe de finanțare ale Uniunii Europene, proiecte care se înscriu în obiectivele axei nr 10 (Ameliorarea capacității și a cooperării instituționale). Ungheniul va primi o finanțare de 5, 5 milioane de euro, care reprezintă o parte din cele 43 milioane de euro acordate de Uniunea Europeană pentru implementarea a 10 proiecte de apă/sanitație și 8 proiecte”. Domnia sa a mai declarat că „Această strategie nu implică aporturi financiare, însă este o platformă de creare a parteneriatelor întrucât indicatorii stabiliți de strategie pot fi realizați prin diverse platforme. SUERD reprezintă o provocare pentru noi la nivel național, însă totodată este deosebit de importantă pentru că reprezintă singura strategie la nivel european care permite Republicii Moldova să discute pe picior egal cu statele membre ale Uniunii Europene SUERD. De exemplu, Republica Moldova coordonează, în cadrul strategiei, axa prioritară nr 9 (Investiţia în oameni şi capacităţi) împreună cu Austria”.

Domnul Petru Lițiu, ministru consilier în cadrul Oficiului consular Ungheni, a precizat că Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării a fost creată la inițiativa României și Austriei, urmărind interconectarea celor nouă țări membre ale Uniunii Europene și cinci non-membre în vederea îmbunătățirii mai multor domenii: infrastructură, protecția mediului, bunăstare, prosperitate și consolidarea întregii regiuni. „Merită să acordăm atenție acestei inițiative, căci aceasta creează avantaje mari, practic tot ce poate însemna o viață mai bună. Din acest motiv, eu vă îndemn să beneficiați astăzi de avantajele oferite de SUERD la Ungheni”, a încheiat Excelența Sa.

Ziua Națională a Participării a continuat cu o serie de ateliere paralele, desfășurate pe următoarele teme: Noua inițiativă a Asociației regiunilor, orașelor și comunităților teritoriale ale bazinului râului Prut pe principiile SUERD; Creșterea prosperității și promovarea turismului, Incluziune socială și inovații; Strategii locale, naționale și internaționale de participare. Participanții la aceste ateliere au dezbătut subiecte legate de aceste teme, iar la finalul evenimentului au prezentat audienței ideile desprinse de la aceste sesiuni: acorduri de colaborare între raionul Ungheni și regiunea Cernăuți, modalități de cofinanțare și asociere în scopul promovării turismului local, implicarea tinerilor în domeniul incluziunii sociale, implementarea proiectelor din perspectiva strategiilor de dezvoltare locală și regională și a lipsei mecanismelor de aplicare.

Desfășurarea celei de-a treia ediție a Zilei Naționale de Participare SUERD a fost posibilă datorită suportului financiar al Fundației Baden-Württemberg și Agenției de Dezvoltare a Austriei (ADA), cu fonduri ale Cooperării Austriece pentru Dezvoltare, prin intermediul proiectului „Dunărea Unește”.

Reamintim că Zilele Naţionale de Participare sunt şedinţe care implică în mod activ părțile interesate sau potențiale ale SUERD la nivel național, regional și local. Aceste întâlniri sunt destinate organizațiilor societății civile și rețelelor, actorilor locali, mediului academic, autorităților publice la nivel local și regional, instituțiilor naționale, precum și experți care activează în instituțiile SUERD

Alte știri

441f39e57197c0ba3b678d458624622d1edc114d.png 18 dec. 2018

Call: Programul Bazinul Mării Negre 2014-2020

Mai multe >
imgSud.jpg 28 nov. 2018

Specializarea inteligentă, motor de accelerare a dezvoltării și creșterii economice a Republicii Moldova

Mai multe >
imgCentru.jpg 26 nov. 2018

Ședință pentru actorii interesați din Regiunea de Dezvoltare Centru despre specializarea inteligentă la nivel regional, național și UE

Mai multe >
img 2.jpg 23 nov. 2018

La Universitatea din Bălți a avut loc o sesiune de informare privind specializarea inteligentă

O sesiune de informare privind specializarea inteligentă a avut a avut loc vineri, 23 noiembrie, în incinta Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB). La eveniment au participat reprezentanți ai administrațiilor publice locale și ai mediului academic din Regiunea de Dezvoltare Nord.

Mai multe >
cbc_0.png 19 iul. 2018

Forum de Parteneriat și celebrarea Zilei Cooperării Europene 2018 în cadrul Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, la Chișinău

Pe data de 25 septembrie 2018, Cancelaria de Stat în colaborare cu Autoritatea de Management și Secretariatul Tehnic Comun (STC) al Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, precum și cu suportul proiectului UE TESIM va organiza la Chișinău, primul Forum de parteneriat în contextul lansării celui de al doilea apel de propuneri de proiecte aferent Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020.

Mai multe >