2007-2013

Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre


  1. Despre program

Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2007-2013 este unul din programele Uniunii Europene finanțate din  Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (IEVP). În cadrul programului sunt 8 țări participante: Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, România, Turcia și Ucraina. Obiectivul general al programului este o de a contribui la o dezvoltare social-economică mai sustenabilă a  statelor din regiune Mării Negre. Prin intermediul acestui program comunitățile din regiunile eligibile ale programului sunt încurajate să dezvolte economiile locale, să soluționeze problemele comune de mediu și să promoveze o cooperare mai intensă între locuitorii regiunii.

Bugetul total al programului este de 38,5 mil Euro , cu o alocare de 7,0 mil. Euro din Instrumentul pentru pre-aderare destinat participanților din Turcia. Programul are o serie de particularități ce țin de aria eligibilă, prioritățile și măsurile eligibile și potențialii aplicanți. Detalii complete despre program pot fi accesate pe pagina oficială a Programului (www.blacksea-cbc.net) precum și în documentul de program.

 Programul are trei priorități majore de finanțare și șapte măsuri specific ce țin să contribuie la dezvoltarea,  economică, socială, culturală și de mediu a regiunilor eligibile din Bazinul Mării Negre.

Priorități

Măsuri

Prioritatea 1.

Suport pentru parteneriatele de dezvoltare economică și socială în baza eforturilor și resurselor comune  

Consolidarea accesibilității și conectivității pentru rețele de comunicare, informare, transport și comerț

Crearea rețelelor de turism în vederea promovării inițiativelor comune în domeniul turismului și promovării produselor tradiționale

Crearea capacităților administrative pentru elaborarea și implementarea politicelor de dezvoltare locală

Prioritatea 2.

Împărtășirea resurselor și competențelor pentru protecția și conservarea mediului

Consolidarea cunoștințelor și bazelor de date comune  necesare pentru soluționarea provocărilor de protecție a sistemelor fluviale  și maritime

Promovarea cercetărilor, tehnologiilor și informațiilor în domeniul conservării și protejării ariilor naturale

Promovarea inițiativelor de cooperare în vederea implementării tehnologiilor inovative în domeniul managementului sistemelor de prelucrare a deșeurilor solide și apelor reziduale

Prioritatea 3.

Suport pentru inițiative culturale și educaționale întru stabilirea unu mediu comun  în aceste domeniu în bazinul Mării Negre

Promovarea rețelelor de cooperare în domeniul culturii și educației  în bazinului Mării negre

 

În cadrul programului au fost aprobate pentru finanțare 62 de proiecte, 19 fiind aprobate în cadrul primului apel pentru propuneri de proiecte, iar 43 în apelului doi. Majoritatea proiectelor adjudecate și contractate țin de soluționarea provocărilor în domeniul protejării mediului, dezvoltării parteneriatelor de dezvoltare economică și social, promovării relațiilor comerciale și culturale.

  1. Moldova în cadrul  Programului

Participarea Republicii Moldova în cadrul Programului Operațional Comun pentru Bazinul Mării Negre este considerată una de succes în sens de număr de instituții participante în calitate de parteneri leaderi și partener, precum și fonduri accesate. În total în cadrul proiectelor au fost valorificate 3,5 mil Euro. Din cele 62 de proiecte contractate în cadrul programului 40 includ instituții din Republica Moldova, cea mai solicitată arie de intervenție de către aceștia fiind Suport pentru promovarea parteneriatelor în domeniul promovării afacerilor și relațiilor comerciale.

Click pentru a vedea proiectele realizate prin acest program.