2014-2020

Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre


     Programul Operațional Comun România - Republica Moldova este unul dintre programele de cooperare transfrontalieră finanțate din Instrumentul European de Vecinătate (IEV), cu un buget de 81 milioane euro pentru perioada 2014- 2020.
Țările eligibile:
    Regiunile eligibile din România sunt: Botoșani,Iași, Vaslui și Galați.
    Programul include 4 centre majore sociale,economice și culturale: București, Suceava, Bacău și Piatra Neamț.
Mai multă informație despre program este disponibilă pe pagina de web: www.ro-ua-md.net
    Obiectivul general al Programului Operațional Comun România - Republica Moldova este de a spori dezvoltarea economică și de a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor din zona transfrontalieră prin investiții comune în domeniul educației, dezvoltării economice, cultură, infrastructura transfrontalieră și sănătate.
   1. Suport pentru educație, cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare:

 • Prioritatea 1.1 – Cooperarea instituțională în domeniul educației pentru creșterea accesului la educație și calitatea acesteia
 • Prioritatea 1.2 – Promovarea și sprijinirea cercetării și inovării
   

 2. Promovarea culturii și conservarea patrimoniului istoric local:

 • Prioritatea 2.1 – Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric 

3.În scopul de a atinge obiectivul general, sunt propuse patru obiective tematice:

 • Prioritatea3.1 Îmbunătățirea accesibilității regiunilor, transportului și rețelelor de comunicare:
 • Prioritatea3.2 – Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier și infrastructurii TIC

4. Provocări comune în domeniul siguranței și securității:

 • Prioritatea 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și accesul la sănătate
 • Prioritatea 4.2 – Sprijin pentru activitățățile comune de prevenire a dezastrelor naturale sau provocate de om, precum și acțiuni comune în situații de urgențăță
 • Prioritatea 4.3 – Prevenirea și lupta împotriva crimei organizate și cooperarea poliției

   Proiecte propuse:

 • Domeniul infrastructura de comunicații
 • Transport
 • Cooperarea regională pentru prevenirea și combaterea transfrontalieră a crimelor între România și Republica Moldova
 • Afaceri interne
 • O zonă transfrontalieră mai sigură prin îmbunătățirea infrastructurii de funcționare a Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD)
 • Reabilitarea facilităților hidrocentralei Stânca - Costești
 • Situații de urgență
 • Reabilitarea și modernizarea birourilor vamale de la frontiera României și Republica Moldova (Albița - Leușeni, Sculeni - Sculeni și Giurgiulești -Giurgiulești)