2014-2020

Programul Operațional Comun Romania - Moldova


    Programul Operațional Comun România - Republica Moldova este unul dintre programele de cooperare transfrontalieră finanțate din Instrumentul European de Vecinătate (IEV), cu un buget de 81 milioane euro pentru perioada 2014- 2020.

Obiectivul general al Programului
Operațional Comun România

  •  Republica Moldova este de a spori dezvoltarea economică și de a îmbunătăț i calitatea vieții oamenilor din zona transfrontalieră prin investiții comune în domeniul  ducației, dezvoltării economice, cultură, infrastructura transfrontalieră și sănătate.

În scopul de a atinge obiectivul general, sunt propuse patru obiective tematice:

1. Suport pentru educație, cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare:

  • Prioritatea 1.1 – Cooperarea instituțională în domeniul educației pentru creșterea accesului la educație și calitatea acesteia
  • Prioritatea 1.2 – Promovarea și sprijinirea cercetării și inovării

2. Promovarea culturii și conservarea patrimoniului istoric local:

  • Prioritatea 2.1 – Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric

3. Îmbunătățirea accesibilității regiunilor, transportului și rețelelor de comunicare:
Prioritatea 3.1 – Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier și infrastructurii TIC

4. Provocări comune în domeniul siguranței și securității:

  • Prioritatea 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și accesul la sănătate
  • Prioritatea 4.2 – Sprijin pentru activitățățile comune de prevenire a dezastrelor naturale sau provocate de om, precum și acțiuni comune în situații de urgențăță
  • Prioritatea 4.3 – Prevenirea și lupta împotriva crimei organizate și cooperarea poliției