Publicații

BULETIN INFORMATIV nr. 7

05 Mar 2018


Conținut:

BULETIN INFORMATIV nr. 7

Proiectul “Danube connects”

Viitorul strategiilor macro-regionale, discutat în cadrul seminarului organizat la Bruxelles, 23 mai 2017

Ministerul afacerilor externe și comerțului Ungariei a organizat la Bruxelles un seminar dedicat macro-strategiilor, în contextul perioadei de planificare post-2020. La eveniment au participat coordonatorii naționali și instituțiile responsabile de promovarea macro-strategiilor active la moment (EU Strategy for the Danube Region, EU Strategy for the Baltic Sea Region, EU Strategy for the Alpine Region, EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region). A fost încurajată participarea țărilor și planificarea resurselor bugetare necesare.


Acest eveniment a fost organizat în contextul preluării președenției SUERD de către Ungaria, pentru anul 2017.

Sesiune de instruire în cadrul promovării SUERD

Un program de instruire cu genericul "Elaborarea propunerilor de finanțare" a fost organizat pentru specialiștii Agențiilor Dezvoltării Regionale și reprezentanții subdiviziunilor Ministerului Dezvoltării Regionale și Constructiilor, în perioada 6-7 iulie în incinta Ministerului.

Trainerii au prezentat tehnicile de formulare a conceptelor de proiecte dar și particularitățile apelurilor programelor cu finanțare internațională.

O atenție deosebită a fost acordată apelurilor active în această perioadă și modalităților de realizare a obiectivelor instituționale în parteneriat cu instituțiile din țările Dunărene. În agenda sesiunilor s-au regăsit și bunele practici naționale și internaționale, bazele de date a potențialilor parteneri, planificarea bugetelor, co-finanțarea și managementul propriu-zis al proiectelor in implementare.

În ultima zi a sesiunii au fost elaborate și analizate concepte.

Guvernul a aprobat Regulamentul cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională finanţate de Uniunea Europeană (PCTT)

În cadrul şedinţei din 19 iulie curent, Guvernul a aprobat Regulamentul cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională finanţate de Uniunea Europeană (PCTT).

Regulamentul stabileşte norme privind cadrul instituţional şi normativ pentru implementarea eficientă a PCTT eligibile pentru Republica Moldova, și asigură:

-         valorificarea eficientă a fondurilor disponibile pentru Republica Moldova în cadrul PCTT;

-         respectarea cerinţelor și responsabilităţilor comune, cu stabilirea competențelor instituționale de administrare, audit, control al PCTT;

-         prevenirea, identificarea şi combaterea iregularităţilor, fraudelor și corupției legate de fondurile alocate în cadrul PCTT;

-         recuperarea fondurilor alocate în cadrul PCTT care au fost utilizate contrar destinaţiei, obţinute fraudulos sau delapidate în cazul admiterii iregularităţilor, fraudelor și/sau corupției.

La fel, Regulamentul introduce acţiuni şi mecanisme noi care ar ajuta ulterior instituţiile abilitate să realizeze angajamentele asumate în documentele bilaterale de cooperare cu UE, precum este Acordul de Asociere RM - UE.

Detalii:  http://cancelaria.gov.md/ro/content/guvernul-aprobat-regulamentul-cu-privire-la-implementarea-programelor-de-cooperare

Ședința Comitetului de monitorizare a ariei prioritare 2 din SUERD

Pe 13 iulie 2017, la Budapesta, a avut loc Ședința Comitetului de monitorizare a ariei prioritare 2 din SUERD (14th PA2 Steering Group Meeting). Printre subiectele discutate s-au regăsit prezentările proiectelor din aria prioritară 2, precum și: planificarea Forumului anual Dunărean, detaliile Programului transnațional Dunărean, posibilitățile de cooperare in cadrul altor macro-regiuni, extinderea rețelelor de comunicare.  

https://www.danube-region.eu/communication/past-events/600228-14th-pa2-steering-group-meeting

Oportunități

4th Business Conference “Transport & Logistics of South East Europe and Danube Region – TIL 2017”, https://www.danube-region.eu/communication/past-events/600216-4th-business-conference-transport-logistics-of-south-east-europe-and-danube-region-til-2017?date=2017-04-05-00-00 Conferința privind planificarea măsurilor de eficiență energetică în cadrul SUERD (Danube Region Strategy “Energy Prospects Post-2020” conference), 31 mai 2017, http://kki.hu/en/events/drs-energy-prospects-post-2020/16 A mobile exhibition on circular economy will be developed by Business Upper Austria (Biz-up), http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco Lansarea primului apel de propuneri de proiecte ”Seed Money Facility” în cadrul Programului Transnațional Dunărean, http://www.danube-region.eu/communication/events/600221-dtp-seed-money-facility-official-launching-conferenceAnunț privind lansarea unui nou apel pentru propuneri de proiecte în cadrul Inițiativei Central Europeane (ICE), Programul de schimb de Know-how finanțat de Guvernul Republicii Italiene (Know-how Exchange Programme – KEP ITALY), http://www.cei.int/content/kep-italy-call-proposals-2017-deadline-29-june Evenimente viitoare în cadrul proiectului

·                    Dialog privind finanțarea și consolidarea capacităților pentru Regiunea Dunării, octombrie 2017

Ședința grupului interinstituțional SUERDȘedința Grupului de lucru în cadrul programelor CBC și transnaționaleȘedința comitetului de coordonare a UIGAAD, proiectul „Dunărea Unește”Instruiri și sesiuni de informare.Această publicație a fost elaborată în cadrul Proiectul “Dunărea unește”,  implementat cu suportul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA), cu fonduri ale Cooperării Austriece pentru Dezvoltare.

 

Liste de documente

Alte rapoarte

4 mai 2018

SWOT analysis, EUSDR in Republic of Moldova

Mai multe >
11 aug. 2015

Proiectul “Danube connects” BULETIN INFORMATIV nr. 2

Mai multe >
16 mar. 2015

Proiectul “Danube connects” BULETIN INFORMATIV nr. 1

Mai multe >
14 sept. 2016

Proiectul “Danube connects” BULETIN INFORMATIV nr. 3

Mai multe >
5 mar. 2018

BULETIN INFORMATIV nr. 8

Proiectul “Danube connects”

Mai multe >